Rechtsgebieden

De rechtsgebieden

Personen en Familierecht

Geschillen op het gebied van: echtscheiding en einde geregistreerd partnerschap, omgangsregelingen, alimentatie, verdeling huwelijksgemeenschap, huwelijkse voorwaarden (waaronder het verrekenbeding), erkenning, ontkenning of vaststelling vaderschap, huwelijksvermogensrecht, adoptie.

 

Erfrecht en boedelverdeling

Geschillen inzake vermogensrechtelijke gevolgen van overlijden, de nalatenschap en de verdeling van deze nalatenschap, curatele, bewindvoering, testament, geen testament of een onduidelijk testament, de executeur die niet of niet goed werkt of geen informatie verstrekt aan de nabestaanden, vaststelling legitieme portie, schenking, verdwenen zaken

 

Mediation

Specialisatiegebied: personen- en familierecht en erfrecht.